0642880820 (woensdagen - 0638001782) info@dansschoolfresh.com

Fresh verwerkt de persoonsgegevens die op dit formulier staan in de ledenadministratie en incassosysteem. In verband met de privacywet vragen wij goedkeuren voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Als persoonsgegevens niet verwerkt kunnen worden is de inschrijving niet compleet. Wij zullen na inschrijving het mailadres gebruiken voor het toezenden van informatie over (nieuwe) lessen, belangrijke evenementen etc. Graag 1 van 2 keuzes maken

Machtigingsformulier voor doorlopende automatische incasso

Ondertekening Rekeninghouder


Proeflessen/abonnementen?

Hilde Lambers
+31 (0)6 42 88 08 20
Email: hildedansschoolfresh@gmail.com

Algemene/Financiële vragen?

Sophie Mattens
Tel. +31 (0)6 38 00 17 82
Email: sophiedansschoolfresh@gmail.com

Dansschool Fresh

Kantoor: Parallelweg 168, 6001 HM Weert
Postadres: Landsteinerstraat 12, 6006 LM Weert