0642880820 (op woensdag 0638001782) info@dansschoolfresh.com

Inschrijven

  Fresh verwerkt de persoonsgegevens die op dit formulier staan in de ledenadministratie en incassosysteem. In verband met de privacywet vragen wij goedkeuren voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Als persoonsgegevens niet verwerkt kunnen worden is de inschrijving niet compleet. Wij zullen na inschrijving het mailadres gebruiken voor het toezenden van informatie over (nieuwe) lessen, belangrijke evenementen etc. Graag 1 van 2 keuzes maken
 • Machtigingsformulier voor doorlopende automatische incasso

 • Gegevens incassant


  Fresh
  Parallelweg 168
  6001 HM Weert
  Reden afschrijving
  Danslessen
  Het bedrag wordt afgeschreven op
  Elke eerste week van de maand
 • Ondertekening Rekeninghouder

 • Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u Dansschool Fresh opdracht om eenmalig/doorlopend een bedrag van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven.

  U machtigt Dansschool Fresh om een bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. Het bedrag wordt in de 1e week van de maand afgeschreven (m.u.v. uitzonderlijke gevallen). Bij een inschrijving op de helft van de maand kan het zo zijn dat de eerste incasso twee facturen bevat. Het wordt dan met de incasso van de eerst volgende maand meegenomen. Bijvoorbeeld half augustus ingeschreven dan krijg je in september de factuur van de laatste helft van augustus en de maand september. Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen.

Proeflessen/abonnementen?

Hilde Lambers
+31 (0)6 42 88 08 20
Email: hilde@dansschoolfresh.com

Financiële vragen?

Sophie Mattens
Tel. +31 (0)6 38 00 17 82
Email: sophie@dansschoolfresh.com

Algemene zakelijke vragen?

Romy Peskens
+31 (0)6 41 36 65 98
Email: romy@dansschoolfresh.com

Dansschool Fresh

Kantoor: Parallelweg 168, 6001 HM Weert
Postadres: Landsteinerstraat 12, 6006 LM Weert